• Kastamonu Üniversitesi 
  • +90 366 280 16 24

yto

 

Merkezimiz tarafından 06.02.2020-27.03.2020 tarihleri arasında düzenlen “Yabancılara Türkçe Öğretimi” kursu tamamlanmıştır. 44 saati teorik ve 40 saati uygulamalı olarak gerçekleştirilen kurs sonunda 40 katılımcı başarılı olmuş olup “Yabancılara Türkçe Öğretimi” sertifikası almaya hak kazanmıştır.

DERS İÇERİKLERİ

Dersin Adı

Ders Saati

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metin Seçimi

4

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretimi

4

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımı

2

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme

2

Kültür Aktarımı

2

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

2

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorulan ve Çözüm Önerileri

2

Yabancı Dil Öğretiminde Temel İlkeler

2

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Tarihi

2

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ders Kitapları ve Temel Kaynaklar

2

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Avrupa Ortak Başvuru Metni

2

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisi

4

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisi

4

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi

4

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisi

4

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kuram ve Yaklaşımlar

2

Uygulamalı Ders Anlatımı

40