Yönetim Kurulu

Başkan
Doç. Dr. Erol Topal

Üye
Doç. Dr. Gülten KÜÇÜKBASMACI

Üye
Dr. Öğr. Üyesi Funda BULUT

Üye
Dr. Öğr. Üyesi Şahin ŞİMŞEK

Üye
Dr. Öğr. Üyesi Erkan KÜLEKÇİ

Üye
Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim AKYÜZ

Üye
Dr. Öğr. Üyesi Malik BANKIR