13.11.2020 Tarihli C1 Seviyesinde Türkçe Yeterlik Sınavı Nihai Sonuçları

Merkezimiz tarafından 13.11.2020 tarihinde 1.  ve 2. aşaması gerçekleştirilen C1 seviyesindeki Türkçe Yeterlik Sınavının nihai sonuçları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Sınav sonucu “BAŞARILI” olarak gözüken öğrenciler fakülte/yo/myo larındaki eğitimlerine başlayabilirler. Durumu “KALDI” olarak gözüken öğrencilerimizden, öğrenci numarası 19 ve 20 ile başlayanların 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Merkezimizde Türkçe Hazırlık Eğitimi almaları gerekmektedir. Türkçe Hazırlık Kursuna kayıt yaptırmayan öğrencilerin kaydı silinerek Üniversitemiz ile ilişiği kesilecektir.